The product has been added to your shopping cart Show shopping cartCheckout
0 Products
Cart
Your browser is not supported. For the best experience, a newer version or another browser is recommended.
In order to give you better service we use cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.

Integritetspolicy

Integritetspolicy

 

Denna policy gäller för Amerikanska Teleprodukter AB org.nr 556080-6688,

 

Vi värnar om en hög nivå av skydd för våra kunders personliga integritet. Därför vill vi informera dig om en viktig och positiv förändring kring hur vi framåt får och kommer att hantera dina personuppgifter.

 

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen.

 

De uppgifter vi har i våra system idag används för följande ändamål.

 

Marknadsföring: För utskick av nyhetsbrev, mässinbjudningar samt andra evenemang.

 

Kundhistorik: Uppgifter om lagda order med företagsnamn och personuppgifter sparas i syfte

enbart som orderhistorik.

 

Inköpshistorik: Information om våra leverantörer med personuppgifter.

 

 

Varför finns du med i vårt register?

 

Du finns i våra register eftersom du är eller har varit i kontakt med oss, antingen genom att du handlat, levererar varor och tjänster till oss, efterfrågat offert, interagerat på våra hemsidor eller kommit i kontakt med oss via andra kanaler. Genom att vara kvar i våra register (dvs. om du inte avregistrerar dig) tillåter

du att vi skickar information som t.ex. nyhetsbrev och kundundersökningar till dig.

 

 

Om du beställt varor av oss

 

Tillsammans med uppgifter om de produkter du beställt så sparar vi även uppgifter om beställare inklusive personnamn, telefonnummer och eventuell e-post adress. Dessa uppgifter sparas i minst 7 år. Vi har ingen tidsgräns för denna information. Om du inte meddelar oss om radering av personuppgifter på dessa order så tillåter du att vi sparar dessa uppgifter.

 

Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom företaget. Avidentifierade uppgifter, som inte går att härleda till en individ, kan dock komma att sparas i våra system på grund av orderhistorik.

Inga personuppgifter lämnas ut till tredje part. Undantag till detta är vid lagda beställningar där vissa produkter från amerikanska leverantörer kräver detta, på grund av amerikansk exportlagstiftning.

 

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

 

Om vi inte hör något från dig så ser vi detta som ett samtyckte till att vi sparar dina personuppgifter på våra system. Du kan när som helst kontakta oss via mail eller brev, enligt nedan, och begära avidentifiering från vårt register.

Våra policys och arbetssätt, rörande hantering av personuppgifter, kan komma att uppdateras för att alltid vara aktuella.

Uppdaterad 2021-04-22