The product has been added to your shopping cart Show shopping cartCheckout
0 Products
Cart
Your browser is not supported. For the best experience, a newer version or another browser is recommended.
In order to give you better service we use cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.

ISO 9001 Kvalitetspolicy

Amska’s kvalitetspolicy ISO 9001

 

Amerikanska Teleprodukter AB/ Amska’s definition på kvalitet är hur väl vi lyckas tillfredsställa och helst överträffa kundernas nuvarande och framtida behov. Våra kunder skall kunna lita på att leveransen sker i rätt tid och med rätt kvalitet.

Vi levererar helhetslösningar med våra tjänster och ger konsultativt stöd till våra kunder. Vår vision är att Amska ska vara det ledande av RF & Mikrovågskomponenter i Sverige/ Norden/ EU och den självklara partnern för komponenter för såväl nyutveckling eller produktion inom telecom/ försvar/ industri och forskning som företag.

Kvalitet i första rummet

 • Kvalitetspolicyn ska kännas till av alla medarbetare

 

 

 • Kvalitet är den enskilt viktigaste framgångsfaktorn för en positiv kundupplevelse och för verksamhetens fortsatta positiva utveckling

 

 

 • Vi är transparenta med våra kvalitetsresultat eftersom de stödjer vår positionering och stimulerar till ständig förbättring av verksamheten

 

 

 

 Kvalitetsorganisationen

 • VD har övergripande ansvaret för företagets kvalitetsarbete

 

 

 • Medarbetare ska förstå sin roll i det dagliga kvalitetsarbetet och ta aktivt ansvar genom att rapportera avvikelser och föreslå nya rutiner som kan bidra till att reducera risker och öka kvaliteten

 

 

 

Kvalitetsledningssystem

 • Våra åtaganden styrs och följs upp i kvalitetsledningssystemet. Det hjälper oss att leva upp till kund- och intressentförväntningar, uppfylla legala krav och föreskrifter och bidra till en hållbar arbetsmiljö och minskad miljöpåverkan

 

 

 • Vi kvalitetssäkrar och förbättrar verksamheten genom att följa överenskomna rutiner och arbetssätt samt genom ständigt förbättringsarbete 

 

 

 

Principer för kvalitetsarbetet

 • Vi ska ha ett öppet och lärande företagsklimat där trygghet för kunder, medarbetare har hög prioritet

 

 

 • Vi ska arbeta proaktivt för att identifiera risker, förebygga skador och snabbt upptäcka förbättringsområden

 

 

 • Vi ska fortlöpande och systematiskt dokumentera, fastställa och förbättra våra verksamhets-mässiga processer för att uppnå maximal kundnytta, god arbetsmiljö och hållbar miljö

 

 

 • Vi ska agera i enlighet med våra värderingar:

 

 

 

Amska har en mycket hög kundnöjdhet, men om det mot förmodan skulle visa sig att leveransen inte har motsvarat kundens krav på kvalitet, utfaller Amska’s uppföljning och åtgärdsprogram.

För oss är kvaliteten på det vi levererar viktigast och vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Ingen kund är den andra lik, därför skräddarsyr vi lösningar för den unika kundsituationen.